Wpisy do Księgi Honorowej wystawy "Policja w ochronie dziedzictwa narodowego"


Andrzej Andruszkiewicz, wicemer Rejonu Solecznikowskiego Republiki Litewskiej