25 maja 2010 - Konferencja w Rzymie

Ochrona dóbr kultury, w tym sztuki sakralnej w szczególny sposób spoczywa na Policji, która realizując swoje ustawowe cele nie tylko prowadzi działania operacyjno-śledcze, zmierzające do odzyskiwania skradzionych obiektów, ale również działalność prewencyjną ograniczającą skalę tego rodzaju przestępstw. Kradzieże sztuki sakralnej, głównie z kościołów, cerkwi, kaplic i cmentarzy, stały się w obecnych czasach jednym z poważniejszych obszarów międzynarodowej działalności przestępczej.
Z inicjatywy Komendy Głównej Policji w dniu 25 maja br. w salonach Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie odbyła się konferencja naukowa i wystawa „Policja w ochronie zabytków sakralnych”, nad którą honorowy patronat objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem konferencji była wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie problematyki walki z przestępczością przeciwko zabytkom sakralnym w Polsce i we Włoszech. Polską delegację reprezentowali: nadinsp. Waldemar Jarczewski, Zastępca Komendanta Głównego Policji; prof. Zbigniew Judycki, główny specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego, podinsp. Jan Mikołajczak, Naczelnik Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego KGP oraz mł. insp. Mirosław Karpowicz, radca Wydziału Kryminalnego BK KGP. Uczestników sympozjum powitała ambasador Hanna Suchocka, a następnie głos zabrał nadinsp. Waldemar Jarczewski. Referaty wygłosili: mł. insp. Mirosław Karpowicz, generał B. Giovanni Nistri, Komendant Oddziału Karabinierów ds. Ochrony Zabytków oraz o. John Zielinski, wiceprezydent Papieskiej Komisji ds. Dóbr Kultury Kościoła. Konferencję prowadził ks. prof. Władysław Zarębczan z Papieskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.
Po zakończeniu konferencji uczestnicy zwiedzili wystawę prezentującą różne aspekty przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu przygotowaną przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji i Gabinet Komendanta Głównego Policji, przy współpracy z Fundacją Willa Polonia. Na 12 wielobarwnych planszach typu roll-up pokazano między innymi zdjęcia odzyskanych przez Policję zabytków sakralnych, najbardziej obecnie poszukiwane obiekty, wybrane elementy taktyki przestępczej, działalność prewencyjną Policji, a także techniki fotograficzne umożliwiające wizualizacje fałszerstw dzieł sztuki. Specjalnie na rzymskie spotkanie przygotowany został przez stronę polską materiał w języku polskim i włoskim, dotyczący prawnych, kryminologicznych i kryminalistycznych aspektów przestępczości skierowanej przeciwko dziedzictwu kulturowemu
Podczas pobytu we Włoszech delegacja polskiej Policji na zaproszenie Komendanta Karabinierów złożyła wizytę w kwaterze Tutela Patrimonio Artistico – specjalnej jednostce Karabinierów zajmującej się zwalczaniem przestępczości przeciwko dziełom sztuki oraz spotkała się z prefektem Kongregacji Nauki Katolickiej i wielkim kanclerzem Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego kardynałem Zenonem Grocholewskim.

 

20 - 22 października 2010 - Konferencja i wystawa (Kijów i Lwów)

Z inicjatywy Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji i Gabinetu Komendanta Głównego Policji w dniach 20-22 października 2010 r. w Ambasadzie RP w Kijowie i Konsulacie Generalnym RP we Lwowie na Ukrainie odbyła się konferencja naukowa i wystawa „Policja w Ochronie Dziedzictwa Narodowego”, nad którą honorowy patronat objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Polską delegację reprezentowali: nadinsp. Waldemar Jarczewski, Zastępca Komendanta Głównego Policji; prof. Zbigniew Judycki, główny specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego Policji, podinsp. Jan Mikołajczak, Naczelnik Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Biura Kryminalnego KGP oraz mł. insp. Mirosław Karpowicz, radca Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Biura Kryminalnego KGP. Uczestników sympozjum powitał w Kijowie Minister-Radca Dariusz Górczyński, a we Lwowie Konsul Generalny RP Grzegorz Opaliński. Następnie głos zabrał nadinsp. Waldemar Jarczewski, a list do uczestników konferencji od Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka odczytał prof. Z. Judycki. Referaty wygłosili: podinsp. Jan Mikołajczak oraz mł. insp. Mirosław Karpowicz.
Po zakończeniu referatów uczestnicy zwiedzili wystawę prezentującą różne aspekty przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu, przygotowaną przez Biuro Kryminalne KGP i Gabinet Komendanta Głównego Policji, przy współpracy z Fundacją Willa Polonia i Fundacją Polonia Semper Fidelis. Na 18 wielobarwnych planszach typu roll-up pokazano m. in.: zdjęcia odzyskanych przez Policję zabytków sakralnych, najbardziej obecnie poszukiwane obiekty, działalność prewencyjną, a także techniki fotograficzne umożliwiające wizualizacje fałszerstw dzieł sztuki. Jedna z tablic dotyczyła zabytków, skradzionych w latach 2005-2006 z placówek muzealnych i naukowych Warszawy, Krakowa i Kórnika, a następnie zabezpieczonych na Ukrainie i ostatecznie przekazanych stronie polskiej w 2008 r.

 

4 listopada 2010

Z inicjatywy Komendy Głównej Policji 4 listopada 2010 r. w siedzibie Ambasady RP w Paryżu odbyła się konferencja naukowa i wystawa „Policja w Ochronie Dziedzictwa Narodowego". Nad wydarzeniem honorowy patronat objął inister spraw wewnętrznych i administracji oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Stronę polską reprezentowali i referaty wygłosili: podinsp. Jan Mikołajczak, naczelnik Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Biura Kryminalnego KGP, oraz mł. insp. Mirosław Karpowicz, radca Wydziału ds. Przestępczości Kryminalnej Biura Kryminalnego KGP. Uczestników sympozjum powitał ambasador RP w Paryżu Tomasz Orłowski. Doświadczenia francuskiej policji przedstawił natomiast komendant Eric Blot, doradca ds. bezpieczeństwa dziedzictwa narodowego we francuskim Ministerstwie Kultury oraz komisarz Philippe Bock z Generalnej Dyrekcji Ceł i Podatków Pośrednich. Moderatorem debaty był dr Adam Gałkowski.
Po zakończeniu konferencji uczestnicy mieli możliwość zwiedzić wystawę prezentującą różne aspekty przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu, przygotowaną przez Biuro Kryminalne KGP i Gabinet Komendanta Głównego Policji, przy współpracy z Fundacją Willa Polonia i Fundacją Polonia Semper Fidelis. Na 18 wielobarwnych planszach zostały zaprezentowane m.in. zdjęcia odzyskanych przez Policję zabytków sakralnych, działalność prewencyjna, a także techniki fotograficzne umożliwiające wizualizacje fałszerstw dzieł sztuki.